Birds of the World

Laridae : Gulls

Belcher's Gull / Band-tailed Gull

Larus belcheri

Adult breeding - Paracas, Peru - November 2008

Adult breeding - Paracas, Peru - November 2008

1st winter eating a dead fish - Paracas, Peru - November 2008

1st winter eating mussels - Paracas, Peru - November 2008

1st winter - Paracas, Peru - November 2008

1st winter - Paracas, Peru - November 2008

1st winter - Paracas, Peru - November 2008

1st winter - Paracas, Peru - November 2008